Więcej informacji? Zadzwoń: +352-26-17 66 33
{"id1":{"title":"Tylko nieliczne elementy wystaj\u0105 nad powierzchni\u0119 gruntu.","text":""},"id2":{"title":"Widok zainstalowanego systemu","text":"Non electrical sewage treatment plant"},"id3":{"title":"Oczyszczalnia z przepompowni\u0105 \u015bciek\u00f3w oczyszczonych","text":"Sewage Pump of the wastewater treatment plant"},"id4":{"title":"Oczyszczalnia z grawitacyjnym odprowadzeniem \u015bciek\u00f3w oczyszczonych","text":""}}
 • Transport der stromlosen Kleinkläranlage
 • Vorbereitungen für die Installation
 • Installation einer BIOROCK<sup>®</sup> KKA
 • vollbiologische BIOROCK<sup>®</sup> Kleinkläranlage
 • Auffüllen der Grube und Anlage
 • Dichtigkeit prüfen und BIOROCK<sup>®</sup> Anlage stabilisieren

BIOROCK®, najlepsza przydomowa oczyszczalnia ścieków bez urządzeń elektrycznych - zero energii! FOOL PROOF!

Dlaczego BIOROCK?

Oryginalny!

Rewolucyjna technologia!

 • Fool-proof
 • Bez elektryczności
 • Bez części ruchomych
 • Rozruch w ciągu 24 godzin
 • Odporna na długie przerwy w działaniu

Unikatowe zalety

 • Całkowicie bezgłośna
 • Najniższe koszty użytkowania
 • Najwyższa jakość oczyszczania
 • Możliwość wykorzystania istniejących zbiorników

Ekologiczna!

 • Materiały nadające się do recyklingu
 • Minimalna obsługa roczna
 • Długie okresy międzyobsługowe
 • Opcjo

Oczyszczalnie ścieków BIOROCK®

quality_stamp_pl.pngBIOROCK® oferuje dwie linie produktów: model BIOROCK-S to typoszereg kompaktowych biologicznych oczyszczalni ścieków o trzech wielkościach nominalnych: dla 5, 10 i 15 RLM (Równoważnej Liczby Mieszkańców). Zainstalowane równolegle, moduły mogą obsłużyć wielokrotność tej liczby: 30, 45, 60 RLM itd. Model BIOROCK-M to kontenerowa oczyszczalnia ścieków średniej wielkości przeznaczona dla 100 – 400 RLM. Instalacja równoległa zwiększa ten zakres do 800, 1200 RLM itd., podobnie jak w mniejszym modelu.

Model S Osadniki wstępne Elementy opcjonalne Broszura

BIOROCK® wykorzystuje materiał o bardzo rozwiniętej powierzchni właściwej, stanowiący podłoże dla rozwoju licznych bakterii niezbędnych w procesie efektywnego oczyszczania ścieków bytowych.

Podłoże BIOROCK® Media charakteryzuje się wysoką odpornością na rozkład i pozostaje stabilne przez bardzo długi okres eksploatacji – nasze 25-letnie doświadczenie jest tego najlepszym dowodem.

 • Bardzo stabilny materiał nieorganiczny – z czasem nie rozpada się, tak jak materiały organiczne.
 • Wymaga niewielkiej obsługi – w odróżnieniu od materiałów organicznych nie wymaga wyrównywania i spulchniania.
 • Unikatowa struktura i skład zapewniają niedoścignione wyniki oczyszczania.
 • Materiał ekologiczny, produkowany lokalnie, nadający się w 100% do recyrkulacji.

BIOROCK® oferuje technologię ekologicznego oczyszczania ścieków bytowych, która jest o wiele bardziej efektywna od wymagających częstej obsługi i energochłonnych systemów tradycyjnych.

BIOROCK® sitemap, disclaimer & privacy statement
All rights reserved ©1988-2013 BIOROCK® Waste I Sewage Water Treatment